7-5-2018

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Загальна характеристика професії «МОНТАЖНИК ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»:

Це спеціаліст по гіпсокартонних конструкціях, від якого залежить естетичний вигляд інтер’єру. Здебільшого – це стелі (євро) із різними під світками, площинами, об’ємами, кольорами.

Професія має оздоблювальну основу, яка повинна відповідати нормам і правилам монтажних конструкцій. Тобто спеціаліст повинен враховувати товщину стелі, падіння світла та взагалі повинен вміти розробити конструкцію так, щоб вона вписувалася у вже існуючий інтер’єр.

Монтажник гіпсокартонних конструкцій – нова і водночас сучасна професія на ринку будівельної індустрії, але жоден будівельник вже не може уявити себе без технологій сухого будівництва.

Професійно важливі якості: розвинутий окомір, координація рухів рук, уважність, акуратність, здатність працювати на висоті, творча уява.

Споріднені професії: штукатур, маляр, маляр будівельний.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією

«МОНТАЖНИК ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»:

1. Професія: 7129 «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

2. Кваліфікація: ІІІ розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

 • основні види та властивості матеріалів і виробів, що застосовуються для улаштовування гіпсокартонних систем;
 • класифікацію та типи гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів, плит та панелей;
 • види кріпильних деталей;
 • способи обробляння гіпсокартонних виробів, дерев'яних брусків, металевих профілів;
 • способи розмічання місць улаштовування конструкцій гіпсокартонних систем із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв;
 • загальні правила та прийоми улаштовування простих дерев'яних і металевих каркасів, облицювання поверхонь;
 • прийоми установлювання та закріплювання елементів конструкцій; допуски під час монтажу конструкцій;
 • способи облицювання стін (безкаркасний та каркасний);
 • способи приготування шпаклювальних, ґрунтувальних та ізоляційних розчинних сумішей;
 • правила виконання шпаклювальних, ґрунтувальних та ізоляційних робіт;
 • правила демонтажу простих гіпсокартонних конструкцій;
 • види, будову, призначення ручного, механізованого та електричного інструменту, монтажних пристроїв, правила роботи з ними;
 • правила транспортування, пакування, складування та зберігання конструкцій та виробів із гіпсокартону;
 • правила дотримання вимог щодо роботи на підмостках і драбинах; правила пожежної та електричної безпеки;
 • правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

Повинен уміти:

 • здійснювати обмір приміщення, провішування осей та розмічання місць розташування основних профілів та брусків під час улаштування гіпсокартонних конструкцій із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв;
 • монтаж дерев’яних і металевих каркасів для простих гіпсокартонних перегородок, підшивних стель тощо;
 • установлювання, підгонка та закріплення гіпсокартонних виробів;
 • заповнювання каркасів ізоляційним матеріалом; перевіряння правильності установлювання гіпсокартонних виробів, виявляння наявності тріщин, пошкоджених місць, надриву картону, відхилень поверхні тощо;
 • вирівнювання поверхонь шліфувальним інструментом;
 • перевіряння конусними оправками відповідності отворів для пропускання інженерних трубопроводів, електричних або слабкострумових розведень розмірам, визначеним робочими кресленнями;
 • шпаклювання швів, стиків та підготовка поверхні гіпсокартонних і гіпсоволокнистих плит для декоративного опорядження;
 • розбирання конструкцій гіпсокартонних систем;
 • здійснення дрібного ремонту гіпсокартонної обшивки поверхонь; складування гіпсокартонних виробів та їх транспортування.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб:

5.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «монтажник гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду»; без вимог до стажу роботи.

5.3.Підвищення кваліфікації, стаж роботи за спорідненою професією ІІ розряду – не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника: виконання будівельних та ремонтних робіт будівель та споруд.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку навчання, відповідно до законодавства.

7.2. Обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України №256 віл 29.12.1993.

7.3. Медичні обмеження:

 • порушення функцій опорно-рухового апарату з розладами функцій, особливо кистей рук;
 • хвороби та значні відхилення від норми зору та слуху;
 • бронхіальна астма та інші легеневі хвороби;
 • хронічні шкірні захворювання особливо кистей рук;
 • розлади координованості рухів, роботи вестибулярного апарату;
 • органічні захворювання центральної нервової системи; епілепсія

(накази МОЗ України: №246 від 21.05.2007 року; №528 від 27.12.2001 року).

8. Строки навчання: ІІІ р. пн.-5,5 міс., ІІІ р. пп. -5,5 міс., ІІІ, IV р. пн. - 9,5 міс., ІІІ, IV р. пп. - 9,5 міс., V р. пк. – 2,5 міс.

Роздрукувати