24-11-2017

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ВЕРСТАТІВ І МАНІПУЛЯТОРІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ

Налагоджувальник верстатів з програмним керуванням в процесі експлуатації періодично (при переході на обробку кожної нової заготовки) виконує налаштування необхідних характеристик гідравлічних, пневматичних, механічних вузлів, електричних апаратів, електронних пристроїв, блоків програмного керування, систем автоматичного регулювання, регульованих приводів подач.

Професійно важливі якості: хороший зір; точність, показники концентрації, переключення, стійкості та об'єму уваги.

Споріднені професії: технолог, конструктор, контролер відділу технічного контролю, майстер дільниці, оператор на верстатах з програмним керуванням.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією

«НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ВЕРСТАТІВ І МАНІПУЛЯТОРІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ»:

1. Професія: 7223 «Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням».

2. Кваліфікація: IV розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

 • способи і правила механічного і електромеханічного налагодження;
 • будову однотипних верстатів, промислових маніпуляторів і штабелерів, які обслуговує;
 • правила перевірки верстатів на точність, маніпуляторів і штабелерів на працездатність та точність позиціювання;
 • будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і приладів;
 • правила заточування, доведення та установлення нормального і спеціального різального інструменту;
 • способи коректування режимів різання за результатами роботи верстата;
 • систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
 • основи електротехніки, електроніки, гідравліки та програмування у межах роботи, яку виконує;
 • читання режимно-технологічних карт оброблення деталей.

Повинен вміти:

 • налагоджувати на холостому ході та в робочому режимі механічні та електромеханічні пристрої верстатів з програмним керуванням для обробки простих та середньої складності деталей;
 • налагоджувати нульове положення заготовки та інструменту;
 • установлювати технологічну послідовність обробки;
 • підбирати різальний, контрольно-вимірювальний інструмент і пристрої за технологічною картою;
 • установлювати і заміняти пристрої та інструменти, налагоджувати їх;
 • перевіряти і контролювати індикаторами правильність установлення пристроїв і інструменту в системі координат;
 • налагоджувати, виготовляти пробні деталі та здавати їх до ВТК;
 • контролювати режими різання за результатами роботи верстата;
 • виявляти несправність в роботі електромеханічних пристроїв;
 • налагоджувати захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів), штабелерів з програмним керуванням, а також устаткування блочно-модульних систем типу «Верстат(машина)-робот» під керівництвом налагоджувальник більш високої кваліфікації, які застосовуються в технологічному, електротехнічному, підіймально-транспортному та теплосиловому виробництвах;
 • перевіряти верстати на точність, маніпулятори і штабелери на працездатність і точність позиціювання;
 • вести журнал обліку простоїв верстата;
 • здавати налагоджений верстат оператору;
 • проводити інструктаж оператора верстата з програмним керуванням.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб:

5.2. При перепідготовці - професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за технологічно суміжною професією 3-го розряду; стаж роботи за технологічно суміжною професією 3-го розряду не менше 1 року.

5.3 Після закінчення навчання - професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Налагоджувальника верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням IV розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: виробництво машин і обладнання.

7. Специфічні вимоги:

7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства .

7.2 Обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993.

7.3 Медичні обмеження:

 • порушення функцій опорно-рухового апарату;
 • погані зір і слух;
 • нервові та психічні захворювання;
 • порушення координації рухів рук і пальців.

8. Строки навчання: IV р. пп. – 4 міс., V р. пк. – 3,5 міс.

Вартість навчання

Графік формування груп

Роздрукувати