18-1-2021

ОТРИМУЙ ВАУЧЕР НА НАВЧАННЯ!

Харківський центр професійно-технічної освіти здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, за якими може бути виданий ваучер.
 Перелік професій:
✔ Оператор вертатів з програмним керуванням
✔ Верстатник широкого профілю
✔ Слюсар-ремонтник
✔ Фрезерувальник
✔ Токар
✔ Кравець
✔ Швачка
✔ Лицювальник-плиточник
✔ Монтажник гіпсокартонних конструкцій
✔ Кухар
✔ Тракторист-машиніст сільськогосподарського( лісогосподарського) виробництва
 
Ваучер - що це?
Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця.
 
 Хто може отримати ваучер?
✔ особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш 15 років, до досягнення пенсійного віку;
✔ особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію;
✔ особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
✔ внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.
 
 Хто не може отримати ваучер?
✔ особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
✔ особи, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
✔ особи, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.
 
 Яка кількість ваучерів передбачена на одну особу?
Ваучер видається одноразово, вартість якого встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятиразовий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення про видачу ваучера.
 
 Що необхідно зробити для отримання ваучера?
Для отримання ваучера необхідно подати центру зайнятості:
✔ заяву,
✔ паспорт,
✔ трудову книжку,
✔ документ про професійно-технічну чи вищу освіту
✔ реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття)
✔ інші документи передбачені законодавством для певної категорії осіб.
 
Детальніше за телефоном: (057)757-52-71 відділ організації профнавчання Харківської обласної служби зайнятості.

Роздрукувати