26-2-2021

ПЛОДООВОЧІВНИК

Плодоовочівник – працівник сільського господарства, який займається вирощуванням овочів, плодів, ягід. Його завдання – вирощувати високі й сталі врожаї якісних плодів на основі впровадження досягнень науки і передового досвіду з метою забезпечення потреб населення в цінних, екологічно-чистих продуктах харчування. Плодоовочівник займається вивченням біологічних особливостей плодових рослин, як складових частин екологічної системи, закономірностей їх росту і розвитку залежно від екологічних факторів.

1 розряд

Повинен знати:

основи агротехніки і технології вирощування овочевих та плодово-ягідних культур, вирощуваних у даній зоні (підготовка ґрунту, висівання, садіння, догляд за посівами, насадженнями, збирання врожаю);

терміни і техніку виконання робіт з вирощування плодово-ягідних культур та овочів у відкритому і закритому ґрунті;

техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон;      основні районовані сорти, їх господарську характеристику (урожайність, терміни дозрівання, стійкість проти хвороб тощо); види добрив, способи і терміни їх внесення в ґрунт;

види хвороб і шкідників сільськогосподарських культур, вирощуваних у даній зоні, способи боротьби з ними; види отрутохімікатів і правила їх зберігання та використання;

чинні стандарти на овочеву і плодово-ягідну продукцію;

правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої продукції, способи її переробки;

основи економічної ефективності вирощування культур;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен уміти:

виконувати основні роботи з підготовки ґрунту до висівання і садіння сільськогосподарських культур (овочевих, плодових, ягідних, розсади);                                                                                                                                                                                                                                              підготовлювати і вносити у ґрунт органічні та мінеральні добрива;

виконувати роботи з вапнування ґрунту: підготовлювати і висівати або садити овочі, саджанці, сіянці плодово-ягідних культур;

виконувати всі роботи з догляду за овочевими чи плодово-ягідними культурами, боротьби із шкідниками та хворобами, підготовки отрутохімікатів для оброблення посівів і насаджень, збирання врожаю, із переробки овочів, плодів і ягід та зберігання продукції згідно з чинними стандартами;

додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2 розряд

Повинен знати:

агротехніку та технологію виконання ручних робіт, робіт з обслуговування механізованих агрегатів під час підготовки ґрунту до висівання, садіння, догляду за посівами, насадженнями;

техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон; насінництво, закладання посівного та садивного матеріалу;

стратифікацію, дражування і оброблення насіння бактеріальними добривами та мікроелементами;

правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої продукції, способи її переробки та зберігання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен уміти:

виконувати ручні та механізовані роботи з вирощування овочів, плодів, ягід, сіянців, живців та саджанців;

доглядати за посівами овочів та насадженнями плодових дерев і ягідників;

ефективно  використовувати сільськогосподарську техніку та знаряддя під час обробітку ґрунту, посівних робіт та догляду за посівами і насадженнями, захисту рослин, збирання, укладання, пакування та транспортування врожаю;

виконувати роботи із зберігання та переробки овочів, плодів та ягід; додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Вартість навчання

Графік формування груп

 

Роздрукувати