25-2-2021

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

Освітній процес забезпечують педагогічні працівники, в тому числі: директор, 4 заступники директора, 2 старших майстри, 29 майстрів виробничого навчання, 13 викладачів, 6 методистів, 1 практичний психолог.

Посадові інструкції відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик.

Усі викладачі мають відповідну базову та фахову освіту, а саме: 6 викладачів мають вищу категорію, 4 викладача мають педагогічне звання «викладач-методист»; 20 – «спеціалісти першої та другої категорії». 23 із 29 майстрів виробничого навчання  мають другий ступінь вищої освіти (магістерський),  76% педагогічних працівників мають педагогічний стаж понад 5 років.

Роздрукувати