25-2-2021

ПЛАН РОБОТИ НА 2021 РІК

№ з/пЗаходиТермін виконанняВідповідальніВідмітка про виконання

І. Організаційні заходи

1.        Проведення широкомасштабної інформаційної компанії серед населення щодо послуг Харківського ЦПТО ДСЗПротягом рокуЗаступник директора з НР Полуніна І.В.
2.        Проведення зустрічей з роботодавцями м. Харкова та Харківської області з метою навчання на підставі ваучеру за професіями «Кухар», «Плодоовочівник», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Швачка», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»Протягом рокуЗаступник директора з НР Полуніна І.В., фахівці ХОЦЗ,
директори БЦЗ/філій ХОЦЗ
3.        Організація та проведення широкомасштабних інформаційних зустрічей з керівництвом обласних та базових центрів зайнятості/ філій ОЦЗ Сумської, Полтавської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та інших областей України щодо презентацій послуг Харківського ЦПТО ДСЗ за напрямками професійного навчання. Протягом рокуЗаступник директора з НР Полуніна І.В., фахівці ХОЦЗ
4.        Організація професійного навчання безробітних осіб безпосередньо за місцем їх проживання, враховуючи можливості та потребу у такому навчанні безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості/філіях ХОЦЗ близько розташованих районів (кущовий спосіб). Забезпечення гарантованого працевлаштування для осіб, які дали згоду на професійне навчання в Харківському ЦПТО ДСЗ за напрямками навчання. Протягом рокуЗаступник директора з НР Полуніна І.В., фахівці ХОЦЗ
5.        Проведення зустрічей з представниками ринкоуворюючих підприємств, які межують з Харківською областю з метою залучення до навчання робітників ПОУ за кошти юридичних або фізичних осіб.Протягом рокуЗаступник директора з НР Полуніна І.В., фахівці ХОЦЗ,
директори БЦЗ/філій ХОЦЗ
6.        Проведення інформаційно-роз ' яснювальної роботи серед осіб з інвалідністю з метою залучення їх до професійного навчання за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.Протягом рокуЗаступник директора з НР Полуніна І.В., фахівці ХОЦЗ,
директори БЦЗ/філій ХОЦЗ
7.        Проведення інформаційно-роз ' яснювальної роботи в районних управліннях праці та соціального захисту населення з метою залучення учасників АТО до професійного навчання рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Протягом рокуЗаступник директора з НР Полуніна І.В., директори БЦЗ/філій ХОЦЗ
8.        Проведення роботи з керівниками ОТГ щодо визначення напрямів діяльності ОТГ з метою організації навчання осіб, які проживають на території ОТГ для оволодіння відповідними компетенціями для подальшого працевлаштування.Протягом рокуЗаступник директора з НР Полуніна І.В., фахівці ХОЦЗ,
директори БЦЗ/філій ХОЦЗ
9.        Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо результатів діяльності Центру за 2019 рік, складання плану роботи на 2021 рікСічень 2021Заступники директора з НР, НМР, НВР, методисти
10.    Погодження з ХОЦЗ скоригованого графіку формування навчальних груп за ліцензованими професіями на 2021 рік у зв’язку із введенням карантинних заходів на території УкраїниДо 09.01.2021Заступник директора з НВР
11.    Встановлення педагогічного навантаження викладачам та іншим педагогічним працівникам на 2021 рік.До 04.01.2021Заступники директора з НР, НМР, НВР
12.    Підготувка наказів:Січень 2021Заступники директора з НР, НМР, НВР
- про затвердження складу державних кваліфікаційних комісій на 2021 рік;
- про роботу педагогічної ради на 2021 рік;
- про організацію методичної роботи на 2021 рік
- про створення методичних комісій на 2021 рік;
- про затвердження графіку внутрішнього контролю на 2021 рік.
13.    Складання графіків:Згідно з навчальним планомЗаступники директора з НР, НМР, НВР
- внутрішнього контролю за навчально-виробничим процесом;
- проведення засідань педагогічної ради;
- проведення засідань Координаційної Ради роботодавців;
- проведення інструктивно-методичних нарад при директорові;
- виходу на виробничу практику;
- проведення кваліфікаційних пробних робіт;
- проведення ДКА (ПКА).
14.    Розробка та затвердження Плану роботи Координаційної Ради роботодавців.До 31.01.2021Заступник директора з НВР

ІІ. Теоретична підготовка

1.        Впровадження дистанційної форми з метою залучення до навчання безробітних з віддалених районів Харківської областіПротягом рокуЗаступник директора з НР Полуніна І.В., фахівці ХОЦЗ,
директори БЦЗ/філій ХОЦЗ
2.        Розробка/оновлення та затвердження в установленому порядку комплектів навчально-плануючої документації з предметів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки (робочі навчальні (навчальні) програми, поурочно-тематичні плани, інструкційно-технологічні карти для проведення лабораторно-практичних робіт)До 30.01.2021Заступники директора з НР, НМР, НВР
викладачі, голови методичних комісій, методисти
3.        Розробка навчальних програм для організації підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення за новими напрямами під замовлення роботодавців.До 30.01.2021Заступник директора з НМР
Викладачі
4.        Розробка та впровадження курсів цільового призначення за напрямом «Комп ' ютерна грамотність» для осіб пенсійного віку, зайнятих осіб, учнівської молоді за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.Заступник директора з НР Полуніна І.В.,
Заступник директора з НМР
5.        Розробка дидактичного забезпечення освітнього процесу (методичних посібників, підручників, різнорівневих тестових завдань, методичних рекомендацій для слухачів тощо)Протягом рокуЗаступники директора з НР, НМР, НВР, методисти, викладачі
6.        Розробка дистанційних курсів з предметів теоретичної підготовки та розміщення їх на платформі Moodle Протягом рокуЗаступник директора з НР, НМР, НВР, методисти, викладачі
7.        Розробка та затвердження в установленому порядку графіків проведення консультацій зі слухачами.До 22.01.2021Голови методичних комісій, викладачі, майстри в/н
8.        Поповнення бібліотечного Фону підручниками, посібниками, методичними матеріалами тощо, створення електронного банку бібліотечного ФондуПротягом рокуБібліотекар

ІІІ. Професійно-практична підготовка

1.Впровадження професійної підготовки за дуальною формою за професіями на підставі ваучерів «Кухар», «Плодоовочівник», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Швачка», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»Протягом рокуЗаступник директора з НВР Бережна Г.О.
Впровадження навчання за дуальною формою за професіями сфери машинобудування, будівельного напрямуПротягом рокуЗаступник директора з НВР Бережна Г.О.
Розробка/оновлення та затвердження навчально-плануючої документації з професійно-практичної підготовки (перелік навчально-виробничих робіт, інструкційно-технологічні карти для виконання навчально-виробничих завдань на уроках виробничого навчання).До 30.01.2021Заступники директора з НР, НМР, НВР
майстри в/н, голови методичних комісій, методисти
3.Проведення пробних кваліфікаційних робітЗгідно з графіком на 2021 рікЗаступник директора з НВР, майстри в/н, старші майстри
4.Розробка дидактичного забезпечення освітнього процесу (наочних посібників, методичних рекомендацій для слухачів тощо)Протягом рокуЗаступник директора з НВР, майстри в/н, старші майстри
6.Розробити індивідуальні плани роботи майстрів виробничого навчання під час знаходження слухачів на виробничій практиці, погодити та затвердити в установленому порядкуЗа 2 тижні до виходу групи на виробничу практикуЗаступник директора з НВР, майстри в/н, старші майстри

ІV. Психологічна підтримка слухачів

1.Проведення зборів з групою слухачів. Знайомство з умовами навчання і проживання. Проведення анонімного опитування слухачів.Перший день заїздуПсихолог, куратор групи
2.Проведення циклу бесід з метою:Згідно з планом роботи психологаПсихолог
- адаптації до умов соціального середовища ;
- надання допомоги в визначенні життєвих пріоритетів і цінностей;
- можливості реалізації особистої професійної кар’єри.
3.Проведення тестування на тему: «Що вдалося набути за термін навчання в Центрі, до чого змінилось моє ставлення, як змінились мої переконання»Протягом рокуПсихолог, куратор групи

V. Контроль за навчально-виробничим процесом

9.        Складання графіку контролю за навчально-виробничим процесом на рікЗаступник директора з НВР
10.    Складання графіків проведення перевірних та кваліфікаційних пробних робіт, ДКА з професійно-теоретичної та практичної підготовкиСічень 2021Заступники директора з НР, НМР, НВР, старші майстри, методисти
11.    Вивчення стану викладання предметів новопризначених викладачів та майстрів виробничого навчання. Результати заслухати на засіданнях Педагогічної Ради.Протягом рокуЗаступники директора з НР, НМР, НВР,
методисти
12.    Здійснення контролю за дотриманням вимог безпеки та охорони праці під час проведення професійної підготовкиПротягом рокуПровідний інженер з охорони праці, старші майстри
13.    Забезпечення контролю за проходженням виробничої практики та виробничого навчання на виробництві слухачами групиПротягом рокуЗаступник директора з НВР,старші майстри, майстри виробничого навчання
14.    Проведення Державної (поетапної) кваліфікаційної атестації відповідно до вимог чинного законодавства.Згідно з графіком проведення ДКАЗаступники директора з НР, НМР, НВР, старші майстри, методисти
15.    Здійснення контролю за виконанням робочих навчальних планів і програм за професіями. Результати оформити наказом.Протягом рокуЗаступники директора з НМР та НВР, старші майстри, методисти
16.    Здійснення контролю за рівнем навчальних досягнень учнів за професіями. Результати оформити наказом.Протягом рокуЗаступники директора з НР, НМР та НВР, старші майстри, методисти
17.    Здійснення контролю за веденням журналів теоретичної та практичної підготовки. Результати оформити наказом.Протягом рокуЗаступники директора з НМР та НВР, старші майстри, методисти
18.    Забезпечення контролю за веденням кураторами справ груп за професіями.Протягом 5-ти днів після закінчення навчання групиЗаступники директора з НМР та НВР, методисти
Здійснення перевірки справ груп відповідного професійного спрямування.

VІ. Методична робота

1.        Організація та проведення засідань Педагогічної Ради відповідно до затвердженого плану.Протягом рокуГолова педагогічної ради, заступник голови, секретар
2.        Організація та проведення засідань методичних комісій відповідно до затверджених планів роботи.Протягом рокуЗаступник директора з НМР, голови методичних комісій, методисти
3.        Організація та проведення занять «Школи професійної майстерності»Протягом рокуЗаступник директора з НМР, викладач О.В. Рибкіна методисти
4.        Продовження роботи педагогічного колективу за єдиною науково-методичною темою: «Діджиталізація освітнього простору як засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників в ХЦ ПТО ДСЗ»До 03.02.2021Заступник директора з НМР, методисти
5.        Організація та проведення інструктивно-методичних нарад при директоріПротягом року згідно графікаЗаступники директора з НР, НМР, НВР, методисти, старші майстри
3.Впровадження в освітній процес сучасних педагогічних та виробничих технологій технології, створення освітнього Web-середовища (створення електронних SMART-комплексів з предметів упровадження елементів дистанційного навчання, використання хмарних технологій тощо) в рамках роботи над єдиною науково-методичною темою: «Діджиталізація освітнього простору як засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників в ХЦ ПТО ДСЗ»Протягом рокуЗаступники директора з НР, НМР, НВР, методисти, викладачі, майстри в/н
4.Забезпечення участі педагогічних працівників у обласних та регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, виставках, конкурсах тощо.Протягом рокуДиректор, заступники директора з НР, НМР, НВР, методисти.
5.Здійснення педагогічними працівниками видавничої діяльності (публікації статей з досвіду роботи, методичних рекомендацій, конспектів лекцій тощо)Протягом рокуЗаступник директора з НМР, методисти

VІІ. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників

1.        Створення атестаційної комісії І рівняВересень 2021.Методисти, заступник директора з НМР
2.        Розробка графіку проведення атестації педагогічних працівниківДо березня 2021 рокуІнспектор відділу кадрів
3.        Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії.До жовтня 2021Голова атестаційної комісії, секретар
4.        Проведення відкритих уроків викладачами та майстрами виробничого навчання, які атестуються.Січень-лютий 2019Методисти, старші майстри
5.        Взаємовідвідування занять педагогічних працівників, що атестуються, з подальшим обговоренням.До квітня 2021Методисти, заступники директора
6.        Стажування майстрів виробничого навчання, викладачів спецтехнологій на підприємствах, організаціях та установах (згідно укладених договорів)Протягом рокуСтарші майстри, заступник директора з НВР
7.        Проведення атестації педагогічних працівників згідно затвердженого Графіку.Березень-квітень 2021 рокуГолова атестаційної комісії, секретар

VІІІ. Охорона праці

1.        Затвердження наказом складу постійно діючої комісії з охорони праці Центру.Січень 2021Інженер з охорони праці
2.        Проведення інструктажів з охорони праці з працівниками Центру.Протягом рокуІнженер з охорони праці
3.        Проведення інструктажів з охорони праці з працівниками на робочих містах.Протягом рокуІнженер з охорони праці
4.        Проведення навчання з охорони праці всіх новопризначених працівників, керівниківПротягом рокуІнженер з охорони праці
5.        Проведення навчання з охорони праці працівників Центру.Протягом рокуІнженер з охорони праці
6.        Здійснення контролю за охороною праці під час виробничого навчання.Протягом рокуІнженер з охорони праці
7.        Здійснення контролю за виконанням вимог безпеки праці у навчально-виробничих майстернях Центру. Результати оформлювати протоколами.Протягом рокуІнженер з охорони праці
8.        Організація проходження медичних оглядів працівниками, Здійснення контроль за їх своєчасним проходженням.ПостійноМедичний працівник

IХ. Удосконалення навчально-матеріальної бази

1.        Проведення роботи щодо обладнання кабінетів і лабораторій, майстерень необхідними засобами навчання:Протягом рокуЗаступники директора з НР, НМР, НВР методисти, старші майстри
- прикладне програмне забезпечення та обладнання;
- тренажерне обладнання;
- електронні засоби навчального призначення.
2.        Зміцнення матеріально-технічної бази центру за ліцензованими професіями та професіями, що заплановані, в межах затверджених кошторисів видатків на 2021 рік.Протягом рокуЗаступники директора з НР, НМР, НВР, старші майстри
3.        Оновлення інформації на сайті Центру.Протягом рокуЗаступники директора з НР, НМР, НВР, провідний інженер-електронік
4.        Створення навчально-матеріальної бази за професіями, що плануються на ліцензування: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»).До 01.06.2021Заступники директора з НВР та НР, старші майстри

Х. Співпраця з роботодавцями

1.Проведення засідань Координаційної Ради роботодавців згідно затвердженого плану.Протягом рокуЗаступник директора з НВР, старші майстри
Оновлення інформації щодо поточного стану, основних тенденцій та процесів на локальному ринку праці.Протягом рокуЗаступники директора
2.Оновлення змісту професійної підготовки з урахуванням вимог роботодавців, новітніх виробничих технологій.Протягом рокуЗаступники директора з НР та НВР, старші майстри,
3.Забезпечення участі роботодавців у засіданнях Державної кваліфікаційної комісії.Протягом рокуЗаступник директора з НВР, старші майстри

Роздрукувати