21-12-2020

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ВЕКТОР ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах сьогодення професійна підготовка кваліфікованих робітників в закладах освіти державної служби зайнятості повинна бути переорієнтована з процесу на результат. Організація професійної підготовки кваліфікованих робітників на замовлення роботодавців - є одним із пріоритетних векторів роботи
Харківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості(далі - Центр).
 
З цією метою Центр проводив навчання слухачів за професією «Верстатник широкого профілю», рівень кваліфікації: 2 розряд, під замовлення ВП «Атоменергомаш» (м. Запоріжжя). ВП «Атоменергомаш» є виробником сертифікованої продукції та здійснює агрегатно-відновлювальний ремонт теплообмінного обладнання для атомних і теплових станцій, а також інших підприємств різних галузей промисловості.
 
Навчання проведено для 16 слухачів (3 навчальні групи).
Теоретична підготовка здійснювалась викладачами Центру з використанням елементів дистанційних технологій (проведення он-лайн навчання за допомогою програми Skype, розміщення матеріалів для самостійного опрацювання на Гугл Диску, здійсненням тематичного контролю за допомогою Гугл Форм).
Професійно-практичну підготовку (виробниче навчання та виробничу практику) слухачі проходили безпосередньо на робочих місцях на підприємстві ВП «Атоменергомаш».
 
За результатами кваліфікаційних пробних робіт, виробничої практики, захисту письмових творчих робіт, слухачам присвоєно кваліфікацію «Верстатник широкого профілю 2 розряду».
 
Такий формат співпраці, по-перше, сприяє побудові найбільш оптимальної освітньої траєкторії для здобувачів освіти, і, по-друге, здатний в повній мірі забезпечити потреби підприємства у кваліфікованих кадрах у будь-якій галузі.

Роздрукувати