17-12-2017

Управління сучасним готельним коплексом /Г. Мунин/.pdf

Навч. посіб. / За редакцією члена.кор. НАН України, д.е.н., професора Дорогунцова С.І.– К.: Ліра.К, 2005. – 520 с.

У навчальному посібнику розглянуті сучасні концепції управління готельним комплексом, що базуються на теоретичних і практичних основах теорії управління.
Практичне значення посібника полягає в тому що він дозволяє фахівцям різного рівня одержати певні знання з управління різними підрозділами готельного комплексу. уміло будувати підструктури і колектив, планувати свої дії відповідно до нових технологій, приймати найбільш оптимальні управлінські рішення. Наведено велику бібліографію. Посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, учених і фахівців з управління, науковців і підприємців.
Зміст.
Сутність управління готельним комплексом
.
Основи готельної справи.
Сутність управління сучасними готельними комплексами.
Управління основними службами та відділами готельного комплексу.
2 Архітектура та дизайн сучасних готельних комплексів.
Характеристика споруди готельного комплексу.
Склад приміщень готельного комплексу.
Інфраструктура готельного комплексу.
Інтер'єр готельних комплексів.
3 Застосування інформаційних технологій в управлінні готельним комплексом.
Сутність інформаційних технологій.
Взаємозв'язок готельного комплексу і сучасних інформаційних систем.
Види сучасних інформаційних технологій.
Інформаційний центр у готельному комплексі.
Інформаційна система як модель ведення бізнесу.
Автоматизація управління діяльністю готельного комплексу.
Системи бронювання.
4 Управління забезпеченням безпеки клієнтів та співробітників готельного комплексу.
Готельні системи безпеки.
Вимоги щодо забезпечення безпеки проживаючих в готельному комплексі.
Служба безпеки готельного комплексу.
Режими охорони.
Типи систем безпеки готельного комплексу.
Принципи організації і функціонування системи безпеки.
Пожежна безпека.
Плани дій персоналу і проживаючих при виникненні пожежі та в інших надзвичайних ситуаціях.
Комплексні системи життєзабезпечення та безпеки готельного комплексу.
Охорона праці і техніка безпеки в готельних комплексах.
5 Управління фінансами готельного комплексу .
Фінанси готельного комплексу.
Управління фінансовою діяльністю готельного комплексу.
Фінансове планування готельного комплексу.
Фінансові потоки готельного комплексу.
Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю готельного комплексу.
Собівартість готельних послуг.
Ціна та ціноутворення в готельному комплексі.
6 Управління персоналом готельного комплексу .
Управління персоналом.
Технології управління персоналом.
Побудова кадрової роботи.
Набір та відбір персоналу.
Розрахунок потреби в персоналі.
Критерії відбору співробітників готельного комплексу.
Адаптація персоналу.
Навчання персоналу.
Планування кар'єри.
Правила поведінки персоналу готельних комплексів.
Оцінка персоналу в готельному комплексі.
Концепція стимулювання.
Оплата праці, соціальні блага і гарантії.
Забезпечення безпеки праці.
7 Маркетингова діяльність готельного комплексу .
Сутність маркетингу готельного комплексу.
Маркетингова служба готельного комплексу.
Методика маркетингових досліджень у готельному комплексі.
Реклама готельного комплексу.
Медіапланування.
Паблік рілейшнз (зв'язки з громадськістю).
Стратегії маркетингу готельного комплексу.
Сегментація ринку готельних послуг.
Позиціювання готельного комплексу і його послуг на ринку.
Маркетингова стратегія просування готельних послуг.
8 Якість обслуговування в готельному комплексі.
Вимоги до якості готельних послуг.
Оцінка якості обслуговування.
Персонал як чинник забезпечення якості готельних послуг.
Управління якістю обслуговування.
Ліцензування, стандартизація в готельний індустрії, сертифікація готельних послуг.
Витрати на підвищення якості обслуговування.
9 Логістичні підходи до управління товарно-матеріальними ресурсами готельного комплексу.
Сутність логістики.
Структура логістичної системи та вузлів ресурсопотоків.
Структура і функції відділу матеріально-технічного постачання (ВМТП) у готельному комплексі.
Забезпечення готельного комплексу товарно-матеріальними ресурсами.
Шляхи поліпшення забезпеченості матеріальними ресурсами.
Організація обігових коштів готельного комплексу.
Управління товарно-матеріальними запасами.
Організація складського господарства.
10 Управління закладами ресторанного і господарства при готельному комплексі.
Організація системи ресторанного господарства в готельному комплексі.
Ресторанний інвентар.
Організація діяльності бару.
Буфет.
Види сервісу.
Меню.
Виробнича діяльність та планування товарообігу в закладах ресторанного господарства.
Персонал закладу ресторанного господарства в готельному комплексі.
Забезпечення безпеки продуктів харчування.
11 Управління азартно-розважальними закладами при готельному комплексі.
Азартно-розважальна індустрія.
Основні положення організації казино.
Організаційна структура управління казино.
Правила поведінки гравців у гральному залі.
Система утримання гравців в казино (бонуси).
Утримання клієнтів за ігровим столом як інструмент управління.
Теорія ймовірностей і математика.
Управління грою в рулетку.
Управління грою в покер та іншими картковими іграми.
Правила гри Кено (лото).
Ігри в кості.
Правила гри на Слотах.
12 Терміни і визначення, що використовуються в управлінні готельним комплексом.
Додаток.
Автоматизовані інформаційні технології компанії «Готельні технології».
Додаток.
Автоматизована інформаційна система «Офіціант»
.

Читати

Роздрукувати